14. listopadu 2019

ZVIDITELNIT SE MŮŽETE I VY!

Reklamní činnost

 

ČSAD Liberec, a.s. je významnou dopravní společností v Libereckém kraji s dlouhodobou tradicí. Mezi hlavní činnosti společnosti patří provozování osobní dopravy v závazku veřejné služby, dopravy smluvní a nepravidelné.

Od konce roku 2008 jsme v této oblasti rozšířili stávající služby o poskytování reklamy na dopravních prostředcích.
Nabízíme Vám tímto možnost ZVIDITELNIT SE V CELÉM LIBERECKÉM KRAJI formou umístění reklamy na autobusech a tím získat výhodu před konkurencí.  

V současné době disponujeme cca 60 autobusy pohybující se jak v centru města Liberce, tak i příměstských částech – Bedřichov, Chrastava, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mladá Boleslav, Frýdlant v Čechách, Hrádek nad Nisou aj. Nabízí se Vám tímto možnost oslovit mnohem větší počet zákazníků. Neopomínejte skutečnost, že zákazníci k Vám přicházejí nejen ze samotného centra města Liberce, nýbrž z celého okolí Libereckého kraje.

VÝHODY:
  • mobilita dopravních prostředků a jejich rozsáhlá působnost v oblasti celého Libereckého kraje
  • počet cca 60 autobusů, které jsou v provozu 80% kalendářních dnů v roce
  • variabilita dopravních prostředků
  • vnější reklama  

Grafické návrhy ani výrobu reklamy ve vlastní režii nezajišťujeme! Můžeme pouze zprostředkovat kontakty.

Reklamním agenturám je poskytnut až 20% rabat z provozování reklamy
(podmínkou je živnostenský list na reklamní činnost).

Kontakt:

Martin Horáček

tel. 739583934
martin.horacek@csadlb.cz

 

Prohlášení o soukromí  |  Podmínky používání
Copyright ČSAD Liberec, a.s.