21. října 2019
Historie / Profil Firmy

Akciová společnost ČSAD Liberec, a.s. vznikla k 1.1.1999 z původního státního podniku. Síť státních podniků, dříve národních podniků, existovala již od roku 1949 a zabezpečovala veškeré obecné přepravy. V současné době má společnost strukturu činností: 

  • Silniční motorová doprava osobní:
    městská, příměstská, dálková

Osobní doprava, zajišťující v pravidelné dopravě obslužnost regionu pro cestující veřejnost, zejména na okrajových či příhraničních částech okresu Liberec, a v nepravidelné dopravě, ve spolupráci s cestovními kancelářemi, zájezdovou tuzemskou a zahraniční dopravu.

Společnost má sídlo v areálu Doubí na výhodně položeném místě, při rychlostní komunikaci spojující hlavní město Prahu a průmyslová centra v regionu Liberecka se zahraničím. Další provozovny jsou umístěny v Českém Dubu, Frýdlantu a v areálu autobusového nádraží v Liberci – Žitavské ul.

Základním předpokladem je spokojenost zákazníků, firem i občanů a tomu je podřízena veškerá činnost společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Prohlášení o soukromí  |  Podmínky používání
Copyright ČSAD Liberec, a.s.