Nábor zaměstnanců na pozice: řidič autobusu, dílenský mistr (mistr servisu), mechanik a dispečer-dopravní specialista

Nábor zaměstnanců na pozice: finanční účetní

 

Aktuální informace k náboru zaměstnanců pro oblast Českolipsko 29.3.2021

 

Uzavření náborové kanceláře v České Lípě 

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 23. února 2021

Informace pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti ČSAD Liberec, a.s. pro nové pracovní pozice pro oblast ZÁPAD (Českolipsko)

 

ČSAD Liberec zahajují dne 15.2.2021 nábor nových zaměstnanců v pracovních pozicích: řidič, dílenský mistr (mistr servisu), mechanik a dispečer - dopravní specialista pro dopravní obslužnost Libereckého kraje v oblasti ZÁPAD (Českolipsko), kterou ČSAD Liberec započnou zajišťovat v souladu s usnesením zastupitelstva Libereckého kraje počínaje dnem 12.12.2021.

a) Pro pracovní pozici řidič na hlavní pracovní poměr (HPP), v níž velmi rádi přivítáme i ženy, jsme připraveni přijímat jak osoby s řidičským oprávněním skupiny „D“ a praktickými zkušenostmi s řízením autobusu, tak i osoby s oprávněním skupiny „B“ a „C“, které projdou systémem cca až 6 měsíční přípravy.

b) Z hlediska dlouhodobé spolupráce mají ČSAD Liberec zájem i o pracovníky na vedlejší pracovní poměr (dlouhodobé brigádníky) pro vykrývání dob dovolených, víkendů, svátků, zvýšené nemocnosti atd.

 

Nabízíme:

a) Dobré platové podmínky ve všech poptávaných profesích

- Průměrná měsíční hrubá mzda řidiče ČSAD Liberec dosáhla v r. 2020: 35.950 Kč (její výše byla negativně ovlivněna pandemií COVID-19). Pro r. 2021 předpokládá ČSAD Liberec průměrnou hrubou mzdu řidiče: 38.500 Kč

b) Náborový příspěvek pro řidiče s oprávněním skupiny „D“ vyplácený postupně v prvním roce po nástupu do zaměstnání a zahájení provozu v oblasti ZÁPAD:

- Pracovník s řidičským oprávněním skupiny „D“ a současně s Profesním průkazem „D“: 25.000 Kč
- Pracovník s řidičským oprávněním skupiny „D“: 20.000 Kč

c) Profesní přípravu řidičů s nižším řidičským oprávněním

d) Jízdní výhody pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky na všech linkách ČSAD Liberec

e) Otevřené a slušné jednání

f) Stabilitu autobusového dopravce vlastněného Libereckým krajem s novou 10-ti letou smlouvou

g) Kvalitní pracovní prostředí a profesionální interní servisní zázemí vnitřního dopravce Libereckého kraje

h) Kvalitní vozový park, v němž jsou významně zastoupeny i nové autobusy IVECO Crossway

 

Pro nábor zaměstnanců bude od 16.2.2021 do 11.3.2021 otevřena náborová kancelář v centru České Lípy na adrese: Hrnčířská 2514, I. patro s provozní dobou: úterý a čtvrtek 11 - 16 hod (objekt se nachází v centru města Česká Lípa nedaleko pobočky České spořitelny)

 

- Obdobná náborová kancelář bude otevřena v provozním areálu ČSAD Liberec na adrese: Liberec, České mládeže 594/33 s  provozní dobou: pondělí 11 - 16 hod.

 

 

V náborové kanceláři bude v její provozní době uchazeč o zaměstnání zaevidován do Databáze uchazečů, kde uvede údaje, které jsou součástí zde zveřejněné Přihlášky do zaměstnání

- V průběhu osobního jednání budou uchazeči sděleny základní informace týkající se možného zaměstnání v ČSAD Liberec

 

Kontaktními osobami ČSAD Liberec zodpovědnými za proces náboru zaměstnanců pro oblast ZÁPAD (Českolipsko), u nichž lze sjednávat termíny osobního pohovoru pro zaevidování v Databázi uchazečů jsou:

a) Martin Liška nebo

b) Pavel Šimera

 

Přihlášku do zaměstnání pro oblast ZÁPAD (Českolipsko) bude možné počínaje 15.2.2021 zasílat i elektronicky, zasláním Přihlášky do zaměstnání na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

a) Přihlášku k zaměstnání lze elektronicky podat:

- Zasláním scanu vyplněné Přihlášky do zaměstnání na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- Zasláním vyplněného staženého XLS souboru Přihláška do zaměstnání na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- Zasláním e-mailové zprávy obsahující všechny informace obsažené ve vzoru Přihlášky do zaměstnání na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

b) Vzor Přihlášky do zaměstnání je uveden zde: Přihláška k zaměstnání (xlsm / pdf), přihláška je určena pro řidiče, mechaniky a THP

c) Každá elektronicky přijatá Přihláška do zaměstnání bude zaevidována v Databázi uchazečů

 

Přijímání Přihlášek do zaměstnání pro oblast ZÁPAD (Českolipsko) bude pro 1. náborové kolo probíhat do 12.3.2021. Po jeho uzávěrce budou vybraní uchazeči pozváni na jednání o možném uzavření pracovní smlouvy, která začnou probíhat nejpozději dnem 23.3.2021. Tato jednání se uskuteční v náborové kanceláři v České Lípě nebo v Liberci dle místa bydliště uchazeče:

a) Vybraný uchazeč bude vyzván k jednání o možném uzavření pracovní smlouvy e-mailovou zprávou nebo SMS zprávou, aby kontaktoval zde určené pracovníky ČSAD Liberec a dojednal si závazný termín pro jednání o možném uzavření pracovní smlouvy,

b) V průběhu jednání o možném uzavření pracovní smlouvy budou uchazeči podrobně seznámeni s  návrhem pracovní smlouvy, pracovními podmínkami v ČSAD Liberec a se systémem profesní přípravy

c) Odpovědní pracovníci ČSAD Liberec jsou připraveni v rámci jednání o možném uzavření pracovní smlouvy reagovat na jednotlivé dotazy pozvaných uchazečů

d) ČSAD Liberec bude přijímat Přihlášky do zaměstnání i po termínu 12.3.2021. Z hlediska jednání o možném uzavření pracovní smlouvy, však budou z pohledu serióznosti svého přístupu priorizovat osoby, jejichž Přihlášky do zaměstnání byly přijaty dříve

 

Výsledkem jednání o možném uzavření pracovní smlouvy může být následné uzavření pracovní smlouvy, která bude obsahovat pro jednotlivé pracovní pozice nástup do zaměstnání na hlavní pracovní poměr (HPP):

a) Řidič s řidičským oprávněním skupiny „D“ a profesním průkazem skupiny „D“: 1.11.2021

b) Řidič s řidičským oprávněním skupiny „D“ : 1.11.2021

c) Řidič s řidičským oprávněním skupiny „C“ : 1.7.2021

- Nastoupí do systému profesní přípravy řidičů autobusu za minimální mzdu pro profesi řidiče

d) Řidič s řidičským oprávněním skupiny „B“ nebo žádným : 1.4.2021

- Nastoupí do systému profesní přípravy řidičů autobusu za minimální mzdu pro profesi řidiče

e) Mechanik: 1.9.2021

f) Dispečer: 1.7.2021

 

K datu nástupu do zaměstnání v ČSAD Liberec v souladu s pracovní smlouvou uzavřenou s ČSAD Liberec musí mít nový pracovník řádně ukončen svůj předchozí hlavní pracovní poměr postupem, který je v souladu s platnými tuzemskými právními předpisy.

 

Klíčové provozní zázemí ČSAD Liberec, jakožto vnitřního dopravce Libereckého kraje pro oblast Českolipsko, bude po dohodě s vedením Libereckého kraje vytvořeno v areálu společnosti Silnice LK, a.s. v Sosnové (objekt u autodromu) tak, aby Liberecký kraj efektivně využíval svůj majetek a byly vytvářeny synergie mezi jeho jednotlivými organizacemi.

 

V návaznosti na zájem o zaměstnání v ČSAD Liberec pro oblast ZÁPAD (Českolipsko) a počet nově přijatých zaměstnanců v jednotlivých profesích v 1. kole výběru může ČSAD Liberec realizovat 2. kolo náboru nových zaměstnanců, které by proběhlo v období květen - červen 2021:

a) O průběhu náborové kampaně bude představenstvo ČSAD Liberec průběžně informovat na těchto webových stránkách a na Facebooku ČSAD Liberec

b) Veškeré kroky, které představenstvo ČSAD Liberec při náboru nových pracovníků pro oblast ZÁPAD (Českolipsko) realizuje, byly detailně konzultovány se spolupracující renomovanou právní kanceláří a jsou plně v souladu s tuzemskými právními předpisy i právními předpisy EU

 

Těšíme se na Váš zájem a možnou spolupráci

Představenstvo ČSAD Liberec, a.s.