Projekt: „Profesní vzdělávání zaměstnanců ČSAD Liberec, a. s.“
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013315
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Datum zahájení projektu: 1.11.2019
Datum ukončení projektu: 31.10.2021


Anotace projektu:
Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců žadatele v kurzech měkkých a manažerských dovedností určených především pro vedoucí zaměstnance společnosti, ale také pro zaměstnance v profesi řidič osobní dopravy, se zaměřením na komunikaci v obtížné situaci-řidiči-cestující. Dále budou v rámci projektu realizovány kurzy: obecné IT, kurzy účetní a ekonomické, kurzy technického a odborného vzdělávání.
Celkem bude do projektu zapojeno 127 zaměstnanců žadatele.


Cílová skupina:
Zaměstnanci ČSAD Liberec, a.s. – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.


Co je cílem projektu?
Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.


Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
V projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:
1. Obecné IT (Excel, Word, Money S5)
2. Měkké a manažerské dovednosti (např. komunikační dovednosti, firemní kultura, hodnocení zaměstnanců)
3. Účetní, ekonomické a právní kurzy (např. fakturace, daně, majetek, cestovní náhrady)
4. Technické a jiné odborné vzdělávání (např. řidičská oprávnění skupiny D, školení profesních řidičů, svářečské kurzy, kurzy pro dělnické profese).

Výběrové řízení:

Výsledek výzvy k podání nabídek - oznámení o podpisu smlouvy s dodavatelem_ČÁST 5
Výsledek výzvy k podání nabídek - oznámení o podpisu smlouvy s dodavatelem_ČÁST 6
Výsledek výzvy k podání nabídek - oznámení o podpisu smlouvy s dodavatelem_ČÁST 7

Výsledek výzvy k podání nabídek - oznámení o výsledku hodnocení_výběru_ČÁST 5
Výsledek výzvy k podání nabídek - oznámení o výsledku hodnocení_výběru_ČÁST 6
Výsledek výzvy k podání nabídek - oznámení o výsledku hodnocení_výběru_ČÁST 7
Výsledek výzvy k podání nabídek_Část 5_oznámení o výsledku hodnocení_výběru
Výsledek výzvy k podání nabídek_Část 6_oznámení o výsledku hodnocení_výběru
Výsledek výzvy k podání nabídek_Část 7_oznámení o výsledku hodnocení_výběru

Archiv